Realizacja projektów energetycznych

Początkowo celem firmy było tylko uczestniczenie w projektach doświadczonych przedsiębiorstw branży energetycznej. Szybko okazało się, że jest wiele firm, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w rynku energetycznym, jednak jego specyfika powoduje duże trudności dla wszystkich tych, którzy zadaniami z obszaru energetyki zajmują się krótko lub incydentalnie.

Dodatkowo, każde zadanie z zakresu energetyki jest inne i inaczej należy do niego podchodzić.
Oferta Horizons skierowana jest do przedsiębiorstw, które mają do wykonania nietypowy projekt, wdrożenie, przejęcie, zmianę, itp. ściśle w obszarze energetycznym, rozwoju i przygotowania projektów energetycznych, budowie własnych źródeł, zaopatrzenia w energię. Oferta zawsze jest dostosowana do potrzeb i zasobów, którymi dysponuje Klient tak, aby koszty wspólnego działania były racjonalne.