Doradztwo biznesowe i inżynieryjne

Doradztwo biznesowe w rozumieniu Horizons musi zawsze być powiązane z wdrożeniem i wzięciem odpowiedzialności za efekty tego wdrożenia. Najważniejszym elementem jest określenie potrzeb w danym obszarze.

Wraz z oceną sytuacji aktualnej, można zaproponować rozwiązanie. Rozwiązanie musi zawierać koncepcję, plan wdrożenia, harmonogram i koszty. Elementem, na którym Horizons koncentruje się najbardziej jest oczywiście wdrożenie. Nie zajmujemy się teorią tylko praktyką zdobytą w przedsiębiorstwach różnej wielkości i różnych branż. Przedsiębiorstwa planujące inwestycje w szeroko rozumianej branży energetycznej pozostają naszym głównym klientem.